Skip to main content

Văn bản chỉ đạo

Tên tài liệu Download
Triển khai phần mềm Quản lý chất lượng GDTH (EQMS)
Công văn số 9283 v/v triển khai phần mềm Quản lý chất lượng giáo dục tiểu học
Công văn hướng dẫn tổ chức ngày Pháp luật và ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT
CV10083 của Sở GD&ĐT V/v: Ổn định nề nếp dạy và học sau ngày nghỉ phòng, chống bão số 14
Công văn nghỉ học chống bão
Về việc Hướng dẫn tạm thời việc đánh giá đối với học sinh lớp 1 năm học 2013-2014
TIÊU CHUẨN CÁC LOẠI DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
V/v: Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2013-2014
V/v Phòng chống dịch đau mắt đỏ trong trường học. Năm học 2013-2014.
V/v Phòng chống dịch bệnh mùa Thu – Đông và Đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học. Năm học 2013-2014.
V/v Hướng dẫn công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học năm 2013
V/v: Hướng dẫn quản lý, tổ chức trông giữ ngoài giờ, bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống đối với học sinh tiểu học.
PGD TX- Huong dan NV NH 2013-2014
THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GD&ĐT NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
Sở GD HN V/v: Chuẩn bị cho năm học mới 2013-2014
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2013-2014 của Sở GD HN
Khung kế hoạch thời gian năm học 2013 – 2014 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2013-2014
V/v: Quy định nghỉ học, đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh.
Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2012 – 2013
Thực hiện công văn 9823/BGDĐT-GDTH ngày 27 tháng 12 năm 2013 V/v Triển khai phần mềm Quản lý chất lượng GDTH (EQMS) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai, chỉ đạo cán bộ thống kê số liệu tiểu học và các trường Tiểu học sử dụng phần mềm EQMS trong công tác thu thập, quản lý, khai thác số liệu thống kê giáo dục tiểu học từ ngày 10/1/2014 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Kế hoạch số 1321/KH-BGDĐT ngày 24/10/1013 về hướng dẫn thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành giáo dục năm 2013 và Công văn số 7593/BGD&ĐT-CTHSSV ngày 18/10/2013 về triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2013, Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện như sau:
 
Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay bão số 14 (Haiyan) đã suy yếu không còn ảnh hưởng tới khu vực Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu:
1. Kể từ ngày 12/11/2013 (thứ Ba), các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố trở lại hoạt động dạy và học bình thường, thông báo kịp thời tới cha mẹ học sinh về nội dung trên. Các trường kiểm tra sỹ số trên lớp, nhanh chóng ổn định nề nếp giảng dạy và học tập.
 

Theo thông báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, từ ngày 10/11/2013 cơn bão số 14 (cơn bão HAIYAN) đã đi vào các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội và có thể gây thiệt hại rất nặng nề. Thực hiện công điện khẩn và ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, để phòng tránh những thiệt hại về người và tài sản cho các nhà trường, Sở GD&ĐT yêu cầu:
1. Các đơn vị, trường học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày 11/11/2013 ( thứ hai ) những ngày tiếp theo Sở sẽ có thông tin chỉ đạo trên Website của Sở vào lúc 15h00 ngày 11/11/2013 và thông báo trên HTV và VTV1.

Thực hiện hướng dẫn đánh giá học sinh lớp 1 theo công văn số 5478/BGDĐT- GDTH  ngày 08/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013-2014; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn tạm thời việc đánh giá đối với học sinh lớp 1 năm học 2013-2014 như sau:
 
Lưu ý: + Số lượng  CB,GV,NV đạt danh hiệu LĐTT không quá 90% với “Tập thể LĐXS", không quá 75% với “Tập thể LĐTT", không quá 50% với tập thể không đạt danh hiệu thi đua  (Tính trên tổng số CB, GV, NV của nhà trường).
 
Căn cứ Quyết định 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn và Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn;
 
Thực hiện công văn số 6699/UBND-VX ngày 12/9/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về Tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa Thu-Đông năm 2013, qua thông tin của cơ quan báo chí về bệnh đau mắt xuất hiện tại Hà Nội, Sở GD & ĐT yêu cầu  các Phòng GD & ĐT, các trường học thực hiện các nội dung sau:
 
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND  ngày 15/01/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về  Đảm bảo  an toàn thực phẩm  năm 2013 và công văn số 6699/UBND-VX ngày 12/9/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về Tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa Thu-Đông năm 2013, Sở GD & ĐT yêu cầu  các Phòng GD & ĐT, các trường học thực hiện các nội dung sau:
 
Căn cứ Thông tư số: 36/2009/TTBGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định kiểm tra, đánh giá và công nhận PCGDTH đúng độ tuổi;
          Căn cứ vào Quyết định số: 2437/QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2008  của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo Xóa mù chữ - PCGD Tiểu học, Phổ cập Trung học cơ sở và bậc Trung học;
          Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn việc thực hiện công tác Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2013 như sau:
 
Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;
 Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ vào thực tế địa bàn thành phố Hà Nội và nhu cầu của cha mẹ học sinh có nguyện vọng được nhà trường trông giữ con em mình ngoài giờ học chính khóa;
Sở GD&ĐT hướng dẫn quản lý, tổ chức các hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa đối với học sinh tiểu học như sau:
 
Thực hiện Công văn số 8527/SGD&ĐT-VP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị cho năm học mới 2013-2014 và sự chỉ đạo của Ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại cuộc họp ngày 23/8/2013; phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân yêu cầu các trường học trên địa bàn quận thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau :
 
Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cả nước thân mến!

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2013 - 2014 và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2013 - 2014 , Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau :
 
Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường chuyên biệt trực thuộc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với cấp tiểu học như sau:
 
Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học về Khung kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của Ngành GD&ĐT Hà Nội như sau
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2013-2014; Căn cứ Quyết định số 1840 /QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với cấp Tiểu học như sau:
 
Trước tình hình thời tiết có diễn biến bất thường, mưa rét kéo dài, khả năng Hà Nội có những ngày sẽ rét đậm, rét hại, để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị, trường học triển khai thực hiện những nội dung sau
Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên thân mền!.
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2012 – 2013 và Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.