Skip to main content

Mô hình giáo dục

TẦM NHÌN
 • Trở thành một hệ thống giáo dục chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.
 • Là mô hình trường học tốt nhất để học sinh phát triển toàn diện.
SỨ MỆNH
 • Tạo dựng một môi trường giáo dục thân thiện, giúp học sinh phát huy hết những năng lực tiềm ẩn của bản thân cùng khả năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa.
 • Nâng cao chất lượng giáo dục bằng những phương pháp dạy và học đổi mới, hiện đại. Góp phần đào tạo những con người có kiến thức nền tảng vững chắc, năng động, tự tin hội nhập quốc tế.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Nhà trường tập trung phát triển 8 giá trị cốt lõi:
 1. Tập trung vào học sinh    
 2. Giáo viên là quan trọng           
 3. Ham học, học suốt đời  
 4. Hợp tác 
 5. Sáng tạo và đổi mới
 6. Chia sẻ và đồng cảm         
 7. Tự giác và trách nhiệm
 8. Nhằm đến sự xuất sắc
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
Tạo dựng môi trường giáo dục thuận lợi nhất để học sinh: Tích cực khám phá - Liên tục trải nghiệm - Giàu tương tác.
Ngôi Sao Hà Nội tin tưởng rằng tất cả học sinh đều có thể thành công trong học tập và các lĩnh vực khác nếu được tạo cơ hội, được khuyến khích để phát huy hết tiềm năng của bản thân. Niềm tin đó chính là cơ sở cho mọi hoạt động của nhà trường.
 
MÔ HÌNH GIÁO DỤC
Là sự kết hợp những điểm mạnh của 3 mô hình: Mô hình trường học đa trí tuệ của Mỹ (Multiple Intelligence) - Mô hình trường học thân thiện của UNICEF - Mô hình trường học xuất sắc của Singapore (School Excellence Model).
Ngôi Sao Hà Nội định hướng phát triển một mô hình giáo dục toàn diện “Đức - Trí – Thể - Mỹ”, lấy niềm vui và động lực học tập của học sinh làm nền tảng, tạo dựng không khí thi đua sôi nổi và gặt hái thành tích trên mọi mặt cho học sinh.
 
BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG