Skip to main content

Cơ sở vật chất

TOÀN CẢNH TRƯỜNG TỪ TRÊN CAO
 
 
 
PHÒNG HỌC VĂN HÓA
 
 
 
 
PHÒNG TIN HỌC
 
 
 
THƯ VIỆN
 
 
 
 
 
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ
 
 
 
VĂN PHÒNG NHÀ TRƯỜNG
 
 
 
SÂN BÓNG RỔ
 
 
 
 
SÂN BÓNG ĐÁ
 
 
 
PHÒNG HỌC PIANO
 
 
 
PHÒNG HỌC MÚA
 
 
 
 
PHÒNG MĨ THUẬT
 
 
 
PHÒNG THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ
 
 
 
NHÀ ĂN
 
 
 
NHÀ BẾP