Skip to main content

Trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội thông báo

Trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội thông báo

PHÒNG GD&ĐT QUẬN THANH XUÂN
Trường tiểu học Ngôi Sao Hà Nội

Số: ...112011/TB-PHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

                                         THÔNG BÁO

                          v/v mời tham gia mục góp ý trên website của trường

    Với mong muốn website của trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội www.hanoistar.edu.vn trở thành cầu nối giữa nhà trường với phụ huynh học sinh, chúng tôi đã tiến hành xây dựng website mới. Trong đó, Nhà trường đề cao việc lấy ý kiến đóng góp của toàn thể phụ huynh học sinh và cán bộ giáo viên trong trường. Chính vì vậy nhà trường đã thêm mục “Góp ý kiến” với mong muốn nhận được những ý kiến chân thành từ phía quý phụ huynh về tình hình hoạt động của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.

    Mọi góp ý của quý phụ huynh xin gửi theo đường link: http://hanoistar.edu.vn/node/add/comment (để gửi được thông tin trên website của trường xin quý vị đăng ký làm thành viên của website tại trang chủ, điều kiện để đăng ký thành viên chỉ cần có bất kỳ một email hợp lệ) hoặc gửi về theo địa chỉ email: trangnv@hanoistar.edu.vn.

   Xin chân thành cảm ơn!

 

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Sinh

(đã ký)

 

 

Phụ huynh cần biết
Tin thường

Ngày tháng

11/11/2011

Chia sẻ :