Skip to main content

Môi hở răng lạnh

Môi hở răng lạnh

- Thầy: Câu tục ngữ: “ Môi hở răng lạnh” này khuyên ta điều gì?
- Tèo nói ngay: Dạ, nó khuyên ta không nên cười vào mùa đông ạ!
- Thầy: Trời!

.
Truyện cười thiếu nhi
Tin thường

Ngày tháng

20/01/2014

Chia sẻ :