Skip to main content

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI VIOLYMPIC CẤP TRƯỜNG 2013 - 2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI VIOLYMPIC CẤP TRƯỜNG 2013 - 2014
KHỐI STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI THƯỞNG
 
KHỐI 1  01 Phạm Hoàng Nhật Minh 1A2  Nhất
02 Phạm Ngọc Khánh 1A4 Nhì
03 Hà Chí Kiên 1A3 Ba
04 Hàn Thái Dương 1A1 Khuyến khích
05 Nguyễn Vỹ Phong 1A4 Khuyến khích 
 
KHỐI 2 01 Phạm Bảo Quang 2A3 Nhất
02 Phạm Ngọc Trung 2A4 Nhì
03 Lã Hoàng Lan 2A3 Ba
04 Nguyễn Hà Anh 2A3 Khuyến khích
05 Đặng Nguyễn Nhật Linh 2A1 Khuyến khích
 
KHỐI 3  01 Chu Nguyễn Đức Dũng 3A0 Nhất
02 Hoàng Lý Bảo Long 3A1 Nhì
03 Đồng Khôi Nguyên 3A0 Ba
04 Nhâm Ngọc Minh 3A0 Khuyến khích
05 Nguyễn Duy Nhật Huy 3A1 Khuyến khích
 
KHỐI 4 01 Nguyễn Hoàng Anh 4A3 Nhất
02 Dương Minh Khôi 4A0 Nhì
03 Phạm Minh Đức 4A0 Ba
04 Đỗ Hoàng Quốc Bảo 4A0 Khuyến khích
05 Đỗ Minh Tâm 4A0 Khuyến khích 
 
KHỐI 5  01 Mạc Đình Minh Bảo 5A0 Nhất
02 Vũ Phương Linh 5A0 Nhì
03 Đỗ Đức Minh 5A0 Ba
04 Trần Đình Quân 5A0 Khuyến khích
05 Nguyễn Bảo Sơn  5A0 Khuyến khích
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Tiêu điểm

Ngày tháng

07/01/2014

Chia sẻ :